Regulamin

REGULAMIN

1. Sklep internetowy e-dzianiny.pl zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez:
PABENO Beata Nowak
NIP: 525-121-92-53, REGON: 140465762.

Firma zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej  Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Żoliborz

Adres przedsiębiorstwa:
PABENO Beata Nowak
Al.Woj.Polskiego 58/2
01-503 Warszawa

Kontakt telefoniczny: 603 545 493

Kontakt e-mail: sklep@e-dzianiny.pl

Adres do reklamacji:
PABENO Beata Nowak
ul.Przedświt 20
04-488 Warszawa

 

Adres odbioru osobistego (tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu):
PABENO Beata Nowak
ul.Przedświt 20
04-488 Warszawa


2. Klient kupujący towar za pośrednictwem e-dzianiny.pl  zwany będzie w dalszej części   Regulaminu Zamawiającym.
3. Zamówienia można składa 24 godziny na dobę przez cały rok korzystając ze strony Sklepu.
4. Rejestracja w Sklepie jest jednoznaczna z akceptacją przez Zamawiającego Regulaminu Sklepu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby związane z wysyłką zamówienia. Dodatkowo zamawiający może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych, usunięcia ich bądź poprawienia. Administratorem bazy danych jest PABENO Beata Nowak.
6. Zamawiający jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
7. Realizacja zamówienia w przypadku płatności za pomocą przelewu bankowego odbywa się w momencie zaksięgowania wpłaty na konto Sklepu.
8. PABENO zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
9. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności za zamówione towary:
- płatność za pomocą przelewu bankowego na konto Sklepu (mBank 33 1140 2017 0000 4802 1307 7496) 

- płatność przy odbiorze gotówką - wysyłka za pobraniem

- płatność gotówką przy wyborze opcji Odbiór Osobisty.


10. Cena towaru nie obejmuje kosztów transportu i kosztów opakowania.
11. Koszt transportu pokrywa Zamawiający.
12. Koszt wysyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej uzależniony jest od wagi i gabarytów paczki.
13. W momencie zmiany w cenniku usług Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej, Sklep wprowadzi stosowne zmiany, poinformuje o nich w Regulaminie oraz drogą mailową zarejestrowanych użytkowników.
14. W chwili odbioru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić towar. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy wątpliwości powinien niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora.


15.Reklamacje

Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: sklep@e-dzianiny.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:
PABENO Beata Nowak
ul.Przedświt 20
04-488 Warszawa

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

16.Zwrot towaru - odstąpienie od umowy

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Kupujący pokrywa koszt odesłania przedmiotu. Sprzedający natomiast zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kupującego, Sprzedawca nie jesteś zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@e-dzianiny.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

PABENO Beata Nowak
ul.Przedświt 20
04-488 Warszawa

Ze względu na konieczność udokumentowania zwrotu przez Sprzedającego, proszę o dołączenie paragonu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: nazwy kupionych przedmiotów
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu w elementach zostały przez konsumenta zmontowane i nie wykazały żadnych wad (nie mogących zostać usuniętych w procesie reklamacyjnym).
• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Zwrot należności za zwrócone towar nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego

17. Sklep e-dzianiny.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofywania towarów.
18. W przypadku artykułów niedostępnych w chwili zamówienia sklep e-dzianiny.pl skontaktuje się z Państwem celem uzgodnienia terminu dostawy.
19. Opisy oraz zdjęcia produktów są własnością Firmy PABENO, nie mogą być kopiowane, powielane oraz rozpowszechniane bez zgody właściciela zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83).
20. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
21. Firma zobowiązuje się do odstąpienia od Regulaminu jeśli w którymś punkcie był/jest/będzie niezgodny z przepisami kodeksu cywilnego, który stanowi, że postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.
22. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany w regulaminie obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie Sklepu.

23. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:93ff167b71e75294ef8c6d3f1e56620c#0}
Sklep internetowy Shoper.pl